O nas

Zajmujemy się sprzedażą części do alternatorów i rozruszników, oraz profesjonalną naprawą i regeneracją alternatorów, rozruszników do aut osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz takich jak. np Thermoking czy Carrier. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem, niezbędnym zapleczem technicznym, a także magazynem części zamiennych.

Pełne dane firmy

DACAR S.C. inż Jacek Wieteska i tech. Dariusz Miszczak
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Osada Dolna 2a
NIP 835-151-51-13

Nasze sklepy

Punkty przyjęć napraw oraz punkty sprzedaży

Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Osada Dolna 2a
tel. 601 803 156
dacar4@o2.pl

Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 16:30

Grójec

05-600 Grójec
ul. Bankowa 10
tel. 885 888 027
grojec@dacar.biz.pl

Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 16:30

Skierniewice

96-100 Skierniewice
ul. Stefana Batorego 23
tel. 885 886 027
skierniewice@dacar.biz.pl

Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00

Tomaszów Mazowiecki

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Elizy Orzeszkowej 35/37 (przy myjni STAROIL)
tel. 690-337-355


Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Nasze usługi

Zakres usług podejmowanych przez naszą firmę:

Informacje

Drogi kliencie, z całą pewnością zależy Ci na niezawodnym działaniu maszyny, którą właśnie zakupiłeś. Zapoznaj się, więc z kilkoma cennymi radami dotyczącymi prawidłowości montażu i eksploatacji:
Gdy montujesz alternator sprawdź:
 • Czy śruby i nakrętki mocujące są przykręcone prawidłowo.
 • Czy obszar pracy alternatora nie jest narażony na zalewanie płynami eksploatacyjnymi i wodą.
 • Czy pasek napędu alternatora jest w dobrym stanie i właściwie naciągnięty.
 • Stan przewodów przyłączeniowych, izolację oraz czystość końcówek połączeń. Pamiętaj, że prawidłowe podłączenie to nie tylko przewód plusowy to także masa.
 • Czy masz sprawny i naładowany akumulator?
 • Czy akumulator jest właściwie podłączony, gdyż zamiana biegunów akumulatora powoduje natychmiastowe zniszczenie alternatora, może spowodować również pożar i inne poważne skutki, nawet obrażenia ciała. Podłączając akumulator zachowaj szczególną ostrożność. Podłączenia akumulatora dokonuje się, jako ostatnią czynność podczas montażu i bezpośrednio przed uruchomieniem.
 • Przed uruchomieniem upewnij się, że nikt nie manipuluje w obszarze paska napędowego alternatora!
 • Uruchom silnik i sprawdź napięcie ładowania zwykle zawiera się w przedziale 14 do 14.9V na akumulatorze, w przypadku niedoboru napięcia sprawdź napięcie na alternatorze, jeżeli jest prawidłowe lub za wysokie sprawdź spadki napięć na połączeniach pomiędzy + alternatora a + akumulatora, oraz pomiędzy masą alternatora a - akumulatora. Spadki napięć na połączeniach nie mogą przekraczać 0.1V, jeżeli jest więcej należy usunąć przyczynę. Uwaga – w przypadku silników wyposażonych w świece żarowe, należy przed pomiarami odczekać aż świece zakończą swój cykl grzania i napięcie się ustabilizuje.
 • Absolutnie niedopuszczalne jest odłączanie akumulatora przy pracującym silniku, może to doprowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych pojazdu i alternatora!
Gdy montujesz rozrusznik sprawdź:
 • Stan wieńca zębatego koła zamachowego na całym obwodzie, zużycie wieńca powoduje przyśpieszone zużycie tulejek rozrusznika, bendiksu może powodować również pęknięcie wałka lub głowicy rozrusznika.
 • Czy obszar pracy rozrusznika nie jest narażony na zalewanie płynami eksploatacyjnymi lub wodą. Przedostawanie się cieczy, zwłaszcza oleju do wnętrza rozrusznika powoduje jego przyśpieszone zużycie, jest szczególnie szkodliwe dla bendiksu, szczotek i komutatora.
 • Sprawność akumulatora .
 • Stan przewodów, którymi jest podłączony w pojeździe. Nie zapomnij o masie.
 • Sprawność stacyjki. Niedopuszczalne i szczególnie niebezpieczne jest zacinanie się stacyjki w pozycji uruchamiającej rozrusznik (Częsta przypadłość Opla), może doprowadzić do jego całkowitego i bardzo charakterystycznego zniszczenia jak również do pożaru. W takim przypadku należy stacyjkę naprawić przed zamontowaniem rozrusznika.
 • Czy akumulator jest właściwie podłączony, gdyż zamiana biegunów akumulatora powoduje natychmiastowe zniszczenie alternatora, może spowodować również pożar i inne poważne skutki, nawet obrażenia ciała. Podłączając akumulator zachowaj szczególną ostrożność. Podłączenia akumulatora dokonuje się, jako ostatnią czynność podczas montażu i bezpośrednio przed uruchomieniem.

 • Pobierz ten dokument w formie pliku PDF

GWARANCJA JAKOŚCI
1. Dacar udziela 6 miesięcznej gwarancji jakości na montaż i elementy wymienione podczas naprawy przez firmę Dacar ( gwarant ) .
2. Dacar udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia regenerowane lub nowe wyprodukowane przez siebie lub innych producentów.


3. Gwarancja nie obejmuje :
a) awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak pożar, wyładowania elektryczne, działanie środków chemicznych oraz w wyniku działania siły wyższej;
b) przewodów przyłączeniowych , pasków klinowych , śladów powstających w czasie eksploatacji takich jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia ;
c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad ;
d) uszkodzeń powstałych na skutek błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwej eksploatacji (np.: nieodpowiednia temperatura, wilgotność, zalanie wodą, olejem lub innymi płynami, znaczne zakurzenie lub/i zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania, przeciążenie, mechaniczne uszkodzenie zespołu sprzęgającego, mechaniczne uszkodzenie głowicy z powodu nieprawidłowego montażu, obecność pyłu sprzęgłowego, innych pyłów lub ciał obcych, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej współpracy wynikającej ze zużycia lub/i niewłaściwego funkcjonowania elementów pojazdu takich jak napinacze, paski, wieniec koła zamachowego, konektory przyłączeniowe, akumulator, układ podgrzewania świec żarowych, elementów złącznych, niewłaściwej regulacji silnika, występujących pojedynczo lub łącznie) ;
e) uszkodzeń rozrusznika w wyniku awarii stacyjki (opóźnione rozłączanie rozrusznika po starcie silnika).


4. Początkiem biegu terminu gwarancji jest data wydania towaru kupującemu.
5. Firma Dacar nie ponosi odpowiedzialności za koszty przestoju, montażu czy holowania.
6. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do punktu sprzedaży firmy Dacar albo do innego wskazanego przez firmę Dacar miejsca.


W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
7. Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi do 5 dni roboczych od daty dostarczenia części do siedziby firmy Dacar .
8. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie w opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu . Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania urządzenia do wysyłki gwarant nie ponosi odpowiedzialności.


9. Wraz ze złożeniem reklamacji, kupujący jest zobowiązany do:
a) dostarczenia karty gwarancyjnej
b) dostarczenia urządzenia
c) wypełnienia i przekazania firmie Dacar protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej firmy www.dacar.biz.pl lub w punkcie przyjęcia.


10. Uznanie reklamacji jest równoznaczne z naprawą urządzenia/części oraz (w przypadku zakupu wysyłkowego), odesłaniem części do klienta.
11. W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć pisemny dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają. (Bardzo istotna część protokołu reklamacyjnego).
12. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem przez nieupoważnione przez gwaranta osoby.
13. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swoich praw z tytułu udzielonej gwarancji.
14. Karta gwarancyjna bez wpisanego poprawnie modelu urządzenia, numeru seryjnego, daty sprzedaży jest nieważna. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia powyższych danych w karcie gwarancyjnej powodują jej nieważność .
15. Do każdego urządzenia wystawiany jest tylko jeden egzemplarz karty gwarancyjnej w chwili jego sprzedaży.
16. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w reklamowanym urządzeniu lub jego części.
17. W przypadku stwierdzenia istotnej wady , niemożliwej do usunięcia, gwarant dokonuje wymiany urządzenia, po przedstawieniu dowodu zakupu.
18. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad urządzenia i wykonania naprawy zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.


POSTANOWIENIA DODATKOWE :
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy regulujące sprzedaż konsumencką .
2. W zakresie sprzedaży lub wykonywania usług dla przedsiębiorców wyłączona jest odpowiedzialność firmy Dacar z tytułu rękojmi .

Pobierz ten dokument w formie pliku PDF

Galeria

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami:


ul. Osada Dolna 2a
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 601 803 156
NIP 835-151-51-13